Opprette bruker

Første gang du besøker e-portalen på www.besøklegen.no,
må du opprettes som bruker.

Gå til selvbetjening via knappen til venstre i menyen.

Du oppretter en ny bruker ved å trykke på “Registrer meg”.

Det er vigtig at du fyller ut e-post feltet med en gyldig e-postadresse, da vi bruker denne e-postadressen til å sende en aktiveringslink og senere til å gi deg beskjed når det finnes svar på e-portalen fra legen din.

Når du har fylt ut skjemaet for brukeropprettelse og har trykket på “opprett meg”, mottar du kort etter en e-post fra “noreply@besoklegen.no”. E-posten sendes til den e-postadressen du la inn da du opprettet brukeren din.

Trykk på aktiveringslinken i e-posten – et nytt vindu vil nå åpne seg og du vil her kunne se at din bruker er blitt aktivert.
Nå kan du logge deg inn på e-portalen med ditt brukernavn og passordet ditt.

Første gang du bruker e-portalen har du kun rettigheter til en begrenset del av portalen. Du kan få ytterligere rettigheter ved å kontakte legen din. I utgangspunktet har man alltid rettigheter til å sende beskjeder til sin lege, fornye resepter og forhøre seg om ledig time så sant kontoret bruker alle disse funksjonene.

OBS! Pga tekniske problemer får du feil info når du avbestiller din legetime!!Den vil bli registrert som avbestilt, men du kan oppleve at du får en påminnelse om samme legetime i etterkant.