Hvem er vi?

Fastlege Monika Karlsen
Spesialist i allmennmedisin
Tilstede mandag, tirsdag, torsdag alle uker, fredager i oddetallsuker

Fastlege Visti Hedegart
Spesialist i allmennmedisin
Tilstede tirdag, onsdag og fredag

Fastlege Marianne Aass Mathiesen
Spesialist i allmennmedisin
Tilstede mandag, tirsdag og torsdag

Fastlege Celine Renard
Allmennlege
Tilstede mandag, onsdag, fredag, torsdag i partallsuker

Barnelege Sidsel Bjering
Spesialist i barnesykdommer
Pasienter mottas etter henvisning fra annen lege

Karianne Nyberg Andersen
Medisinsk sekretær

Kristin Morseth
Aut. helsesekretær og hjelpepleier

May Britt Frågodt
Aut. helsesekretær

Bente Andersen

Aut. apotektekniker