Prisliste legeattester

“Normaltariffens takster dekker i prinsippet aldri legens honorar for attestutstedelser” (Utdrag fra Normaltariff for fastleger og legevakt 2018-19)

Honorar inngår ikke i frikortgrunnlaget og kreves av alle med frikort, barn og gravide.

Ved spørsmål avklar gjerne med legekontoret innen utarbeidelse av legeattest.

Hvis du skal ha førerkortattest ber vi om at du fyller ut egenerklæringen innen legetimen. Skjemaet for egenerklæring finner du her: https://helsedirektoratet.no/forerkort

- Fakturagebyr kr 58,-

– Reisevaksinasjon: veiledning hos lege: 300 –

- Vaksinasjon 100 per injeksjon (i tillegg til vaksine pris når det er aktuelt)

Attest Pris
Helseattest førerrett (“førerkortattest”) 500 kr
Førerkortattest når det foreligger synsattest fra optiker 400 kr
Legeattest enkel (i tillegg til konsultasjon) 150 kr
Legeattest TT-kort, HC-parkering 275 kr
Legeattest fallskjermhoppere 900 kr
Legeattest motorsportforbundet 550 kr
Legeattest studentutveksling 600 kr
Legeattest politihøgskolen 750 kr
Legeattest sportsdykker 950 kr
Legeattest seil- og mikroflyvere 2200 kr
Generell helbredsattest 350 kr
Øvrig legeattest: opp til 550 kr per påbegynte halvtime, avhengig av nødvendige undersøkelser 550 kr