Praktisk info

SølvbyenLegesenter_logo_liggende2

 

 

 

Ved ankomst bes du registrere deg i luka før du setter deg i venterommet. Gi oss beskjed dersom du har frikort.

Vi har betalingsautomat ved utgangen. Her kan du betale gebyrfritt med kort eller kontanter. Vi ber hvis mulig om at du bruker kort ved betaling.
Dersom du ikke betaler vil du få giro med girogebyr.Selv om du har frikort kan det  påløpe materiellkostnader (f.eks. ved pusteprøve, EKG, sårstell).

PRIS-INFORMASJON: For behandling av sykdom, skade eller lyte gjelder egne takster. https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-lege
For detaljerte opplysninger, se: https://normaltariffen.legeforeningen.no/asset/pdf/Takstplakater-Fastlegetariffen-2021-2022.pdf

PARKERING:
Vi har ikke egne parkeringsplasser, men det er tilgjengelig kommunal gateparkering samt 2 parkeringskjeller i umiddelbar nærhet med innkjøring fra 17. mai gata.
Det er også tilgjengelige handikap-plasser i nærheten, en ved Grand hotell, og en i 17. mai gata på andre siden av legekontoret.

ADKOMST:
Kontoret ligger i 2. etasje med trapp. Det er tilgjengelig handikap-heis og en luke i resepsjon for rullestolbrukere.

Kontoret har universell utforming.