Vaksinasjoner & priser

Det er mulig å få de fleste typer av forebyggende vaksinasjoner på legekontoret. Forebyggende vaksinasjoner er ikke dekket av det offentlige med unntak av influensavaksine til risikogrupper.

Ta med deg oversikt over tidligere vaksinasjoner til timen. Disse finner du på helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Oversikt over anbefalte vaksiner kan du finne på Folkehelsa sine nettsider om reisevaksiner, www.fhi.no/tema/reiseraad/reisevaksinasjon

Det tilkommer et grunnhonorar for vurdering av reisevaksinasjon på kr. 400,- pr. person. Om dere er en familie på mer enn 3 personer eller tar vi vi 200 kr per person over 3 personer. Vi foretrekker at du bestiller en ordinær legetime for gjennomgang, men du kan også sende forespørsel om e-konsultasjon. Vi trenger nøyaktige opplysninger om hvor du skal reise, reisens varighet og type. Hvis du f.eks skal ha omgang med lokalbefolkning eller nærkontakt med dyr kan det være relevante opplysninger. Du må også gi beskjed hvis du har tatt vaksinasjon andre steder (utenom barnevaksinasjonsprogrammet).

Vi har ikke vaksinene hos oss, men du får resept og må hente vaksinene på apoteket. Det kan være nødvendig å vaksinere over flere dager/uker.
Du bør derfor ta kontakt med oss i god tid før avreise.

Vaksinasjon til personer i risikogrupper dekkes heller ikke av det offentlige med unntak av sesonginfluensavaksine.

Vi bestiller hvert år influensa vaksiner og lungebetennelse vaksiner. Disse tilbys personer som tilhører risikogrupper, vanligvis fra slutten av oktober.

Det tilkommer et honorar på 200,- per injeksjon.

Du må sitte til observasjon i 20 min etter vaksinasjon.